Política de Privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals)

Responsable del tractament:

Osona Contra el Càncer
NIF: G-61669131
Rambla Hospital, 52, Vic (08500)
Telèfon: 93. 885.12.41
Correu electrònic: tac.recnacartnocanoso@cco
Web: https://osonacontracancer.cat/

Finalitat: Informar sobre activitats, campanyes i actes que realitzi l’entitat, i per la gestió administrativa d’aquesta, complint les finalitats pròpies d’Osona Contra el Càncer.

Durada: Les dades personals es conservaran fins que l’interessat indiqui la seva voluntat de donar-se de baixa o durant els anys necessaris pel compliment de les obligacions legals.

Legitimació: La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona pel fet de sol·licitar-ho a la Junta Directiva mitjançant la subscripció d’una butlleta que facilita l’entitat, d’acord amb els seus Estatuts.

Destinataris: Les dades no es cediran a tercers sense el seu consentiment exprés; però es comunicaran les dades justes i necessàries per la tramitació de les quotes i altres pagament a les entitats bancàries i entitats de gestió de pagaments, així com a empreses de comptabilitat i d’informàtica.

Dret de les persones interessades: Les persones interessades poden accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar  la rectificades de les dades inexactes o si s’escau sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pot sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades.

Igualment podrà revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials i exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a tac.recnacartnocanoso@cco o notificar-ho personalment a l’adreça de l’entitat, Rambla Hospital, 52, Vic (08500).

Per qualsevol incompliment, la persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control.